Ống PVC | Ống uPVC | Ống HDPE | hat nhua | thiết kế karaoke | ống nhựa PVC
Chất lượng là nền tảng Công nghệ Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế Thân thiện với môi trường Thương hiệu

Hỗ trợ

PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐỐI ĐẦU ỐNG HDPE & PPR

(09:17 | 29/10/2013)
1. Đặt ống vào khung máy, siết chặt các ngàm kẹp cố định ống đễ làm phẳng và sạch 2 đầu ống
Clamping and tightening the pipes to the machine in order to trim and clean before welding
Picture-1.jpg
Picture-2.jpg
2. Đặt đĩa bào vào vị trí, bào phẳng hai mặt đầu ống theo các thông số hướng dẫn. Thao tác nhanh để lấy đĩa bào ra và làm sạch
Instal trimming plate into the correct postion. Start trimming the 2 head of pipes follow the instruction manual. Uninstall the trimming plate and clean up
Picture-3.jpg
Picture-4.jpg
Picture-5.jpg
Picture-6.jpg
3. Đặt đĩa nhiệt vào vị trí, gia nhiệt hai mặt đầu ống cần nối theo các thông số hướng dẫn. Cần có đồng hồ đễ canh thời gian
Khi tạo được mối nối, thao tác nhanh đễ lấy đĩa nhiệt ra.
Install heating plate into the correct position. Start weilding the pipes follow the heating instruction manual. A timer should be available for accurate timing. After the heat has been achieved on the the pipes, uninstall the heating plate smoothly and quickly.

Picture7.jpg
Picture8.jpg
4. Dùng bơm thủy lực ép chặt hai mặt đầu ống cần nối vào nhau một cách nhanh chóng đễ hạn chế nhiệt độ hạ không đúng tiêu chuẩn
Using hydraulic system to bring the pipes together quickly to reduce the temperature drop
Picture9.jpg
Picture10.jpg
5. Làm nguội các mối nối theo các thông số hướng dẫn để có được mối nối vững chắc.
Wait for the pipes to cool down follow the cooling instructon manual. A timer should be available for accurate timing
Picture11.jpg
6. Tháo các ngàm kẹp để nhấc ống ra
Unclamp the pipes to remove themUnclamp the pipes to remove them


Picture12.jpg
Download tài liệu tại đây